משלוחים ואספקת המוצרים

משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר, בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר, ומופיע בפירוט המוצר באתר.

המוצרים יישלחו ממחסני ספקי היבוא האישי בחו"ל ישירות  אל כתובת הלקוח, באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן: "השילוח"). אופן השילוח יבוצע בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר ועל פי מועדי האספקה שיפורטו בעמוד המכירה. שילוח מוצרי היבוא האישי יעשה לכתובת שציין הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לאותה הכתובת, בהתאם למפורט בהזמנה.

במידה ומוצר אשר בקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כזאת או אחרת שאינו מספק את המוצר יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי אשר נמסר בהזמנה.